Aanpassing uren turnen 2e leerjaar

Beste ouders,

De uren van turnen 2e leerjaar op dinsdag wijzijgen van 17.30u tot 18.30u naar 18.00u tot 19.00u.
De aanpassing is nodig omdat onze lesgeefster er anders niet op tijd geraakt.

Bedankt voor het begrip!


Terug